Call Us! 1-800-555-5555
11111111111

အေဆာက္အအုံနွင့္ကုန္ရုံးငွာန

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ဌာနသည် လျှောက်လွှာပုံစံ (.က) လက်ခံရရှိပြီးသည့်နေ့မှစ၍ နှစ်လအတွင်း လျှောက်ထားသူအား ခွင့်ပြု/မပြု အကြောင်းကြားပေးမည်။

၂။ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရာတွင် ယင်းလုပ်ငန်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဆောက်အအုံတစ်ခုခုအား ပျက်စီးချွတ်ယွင်းမှု ပေါ်ပေါက်ပါက နစ်နာသူမှ ကန့်ကွက်လာပါက ဌာနမှ စိစစ်သတ်မှတ်သည့် နစ်နာကြေးအား အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်သူမှ ပေးလျော်ရမည်။

၃။အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိအား ဌာနမှူးတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အဆောက်အအုံ အင်ဂျင်နီယာများ ၏စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးခြင်း ခံယူရမည်။

၄။လမ်းဆုံလမ်းခွများ၊ အချက်အချာကျသည့် နေရာများတွင် ဗိသုကာလိုအပ်ချက်များ ညီညွတ်စေရန်နှင့် လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် ယာဉ်များအတွက် မြင်ကွင်း မဖုံးကွယ်စေရန် ဌာန၏ညွှန်ကြားချက်နှင့် ဆောက်လုပ်ရမည်။

၅။အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုလုပ်လိုသူသည် အဆောက်အအုံကို လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့်သာ ဆောက်လုပ်ရမည်။

၆။အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားသူသည် မိမိလျှောက်ထားသည့် မြေကွက်တည်ရှိ ရာ အညွှန်းပြမြေပုံအား လမ်း၊ အိမ်အမှတ်၊ ထင်ရှားသည့် အဆောက်အအုံ၊ ဘုရား၊ ကျောင်း စသည်ဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပါရှိရမည်။

၇။မြေကွက်လပ်တွင် ဆောက်လုပ်မည့်အဆိုပြုပန္နက်ပုံအား အတိုင်းအတာတိကျစွာ ဖော်ပြ၍ ရှိပြီးအဆောက်အအုံများ၏ တည်နေရာပြပါရှိသည့် အဆိုပြု ပန္နက်မြေပုံ ရေးဆွဲ ဖော်ပြပါရှိရမည်။

၈။(၄၀'-ဝ"x၆၀'-ဝ")နှင့်အထက် မြေကွက်များတွင် အဆောက်အအုံများ တင်ပြလျှောက်ထားပါက (၄)ထပ်နှင့်အောက် အဆောက်အအုံများအတွက် အနည်းဆုံးရှေ့ ၅'-ဝ"၊ နောက် ၄'-ဝ"၊ ဘေးနှစ်ဘက် အမိုးစွန်းမှ ၂'-ဝ"စီချန်၍ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရန်။ (၅)ထပ်နှင့်အထက်အဆောက်အအုံများအတွက် အနည်းဆုံးရှေ့ ၅'-ဝ"၊ နောက် ၄'-ဝ"၊ ဘေးနှစ်ဘက်အမိုးစွန်းမှ ၅'-ဝ" စီချန်၍ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

၉။(၄၀'-"x၆၀'-")အရွယ်အောက်မြေကွက်များတွင် အဆောက်အအုံများတင်ပြလျှောက်ထားပါက ()ထပ်နှင့်အောက် အဆောက်အအုံများအတွက် အနည်းဆုံးရှေ့ ၅'-"၊ နောက် ၄'-"၊ ဘေးနှစ်ဘက် အမိုးစွန်းမှ ၂'-"စီချန်၍တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရန်။ ()ထပ်နှင့်အထက်အဆောက်အအုံများအတွက် ရှေ့ ၅'-"၊ နောက် ၄'-"၊ ဘေးနှစ်ဖက်အမိုးစွန်းမှ ၃'-"စီချန်၍ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။ ()ထပ်နှင့်အောက် အဆောက်အအုံများအတွက် အနည်းဆုံး ရှေ့ ၅'-"၊ နောက် ၄'-"၊ ဘေးနှစ်ဖက်အမိုးစွန်း ၁'-"ချန်ခြင်းအား ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်ပါရှိပါက ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ (ဘေးနှစ်ဘက် ၁'-"ချန်ဖြစ်သဖြင့် အရွက်ဖွင့်တံခါး ဆောင်ရွက်၍ မရဘဲ လျှောတံခါး(sliding window)ဖြင့် တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။)

၁၀။() ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများတွင်အနည်းဆုံး (Plinth Level) ' - '' ဆောင်ရွက်ပြီး၊ (G.F Level) မှစ၍ Total Height ၆၂' - '' ကျော်လွန်ပါက ဓာတ်လှေကား တပ်ဆင်၍ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

၁၁။() ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများ လျှောက်ထားရာတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ ထည့်သွင်းတင်ပြ၍ မပျက်မကွက် ဆောင်ရွက်ရန်။

၁၂။(၄)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများတွင် အရှေ့ဘက် ပင်မလှေခါးအပြင် အရေးပေါ် အသုံးပြုနိုင် ရေးအတွက် မီးသတ်လှေကားအား အလွယ်တကူ တက်ဆင်းနိုင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းတင်ပြ ဆောင်ရွက်ရန်။

၁၃။()ထပ်နှင့်အထက်လျှောက်ထားသူသည် မြေခံနိုင်အားစမ်းသပ်အတည်ပြုလက်မှတ်နှင့် အဆောက်အအုံ၏ ခိုင်ခံမှုအတွက် structure design တွက်ချက်မှု၊ ပစ္စည်းစာရင်း()စုံ ပူးတွဲဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။

၁၄။အဆောက်အအုံနှင့် အုတ်ခုံအား အနီးကပ်ဆုံး လမ်းမျက်နှာပြင်အထက် အနည်းဆုံး (-ပေ ၆-လက်မ) မြှင့် ဆောက်လုပ်ရန်။

၁၅။အဆောက်အအုံ၏ ကျောရပ်အမြင့်အား မြေညီထပ် (၁၂ပေ) နှင့် အပေါ်ထပ်အား (၁၀ပေ) စီ ဆောက်လုပ်ရန်။

၁၆။အိမ်ခန်း၏ ပန္နက်ဧရိယာသည် (၁၀၀စ/ပေ) ရှိ၍ လေဝင်လေထွက် ပြူတင်းတံခါးများ ဧရိယာသည် အနည်းဆုံး အခန်းနံရံဧရိယာ၏ သုံးပုံတစ်ပုံရှိရန်။

၁၇။ရေ၊ မိလ္လာစနစ်အား ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် တစ်ပါတည်းရယူရန်။

အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် ပြုပါရန် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

၁။လျှောက်လွှာပုံစံ

၂။အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်၊ ခွင့်ပြုပုံစံDrawing  မိတ္တူ (၁)စုံ

၃။လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ

၄။ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်နှင့် ပြသနာမရှိကြောင်း အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံ ကတိပြုချက်

အဆောက်အအုံ အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်အလက်များ

၁။လျှောက်လွှာပုံစံ

၂။လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ

၃။ဆောက်လုပ်ပြီးသည့် အဆောက်အအုံ၏ ဓါတ်ပုံ ရှေ့ (၁)ပုံ၊ ဘေး(၁)ပုံ

၄။အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်၊ ခွင့်ပြုပုံစံ မိတ္တူ Drawing (၁)စုံ

၅။အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း ဆောက်လုပ်သည့် လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာ ၏ ခံ၀န်ကတိပြုချက်

၆။အဆောက်အအုံ ပြီးစီးကြောင်း လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာနှင့် စစ်ဆေးရေး အင်ဂျင်နီယာ များ၏ မှတ်ချက်ပါရှိသော မှတ်တမ်းစာအုပ် (Log Book)

ခြံစည်းရိုး ကာရံခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

၁။လျှောက်လွှာပုံစံ

၂။တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော မြေစာရင်း မြေပုံ

၃။မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား

၄။လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ

၅။သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းအား ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်

၆။ကာရံမည့် အုတ်ခြံစည်းရိုး၏ အင်ဂျင်နီယာ ပုံစံ A3 size (၃) စုံ

၇။ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတွင် တစ်ပတ်အတွင်း ကြော်ငြာထားသော သတင်းစာအထောက်အထား။

အဆောက်အအုံပြင်ဆင်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

၁။ဌာနမှ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

၂။သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/မြေရာဇဝင်မူရင်း

၃။မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မှတ်ပုံတင်စာချုပ်/ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာမိတ္တူ

၄။လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း

၅။နှင့်အိမ်ရှင်/အိမ်ငှားပြဿနာမရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်နှင့် အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိပြုချက်

ပြင်ဆင်မည့် အဆောက်အအုံ၏ ဓါတ်ပုံရှေ့(၁)ပုံ၊ ဘေး(၁)ပုံ

၆။ပြင်ဆင်လိုသည့် အဆောက်အအုံ၏ မပြုပြင်မီပုံစံ (Drawing) နှင့် ပြင်ဆင်လိုသည့် အဆောက်အအုံ၏ ပြုပြင်ပြီးနောက်ပုံစံ(Drawing)()စုံ

၇။အဆောက်အအုံအကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ(၃)စုံ

အဆောက်အအုံဟောင်းအား ဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

၁။လျှောက်လွှာပုံစံ

၂။တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော မြေစာရင်း မြေပုံ

၃။မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား

၄။လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူ

၅။နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် အိမ်ရှင် အိမ်ငှား ပြသနာ မရှိကြောင်း ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်နှင့် အိမ်ရှင်၏ခံ၀န်ချက်

၆။ဖျက်သိမ်းမည့် အဆောက်အအုံဟောင်း၏ ဓါတ်ပုံ ရှေ့ (၁)ပုံ၊ ဘေး (၁)ပုံ

၇။အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတွင် တစ်ပတ်အတွင်း ကြော်ငြာထားသော သတင်းစာအထောက်အထား။

အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများအား စိစစ်ခွင့်ပြုရာတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

၁။အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မည့် ၄င်းအဆောက်အအုံ၏ အလျားနှင့်အနံ အချိုးသည် အနည်းဆုံး(၁:၁.၅)ရှိမှသာ သတ်မှတ်အထပ်အရေအတွက်အတိုင်း စိစစ် ခွင့်ပြုပါသည်။

၂။အဆောက်အအုံ၏ မျက်နှာပွင့်(အလျား)သည် ကျယ်ဝန်းပြီး အဆောက်အအုံ၏ (အနံ)သည် တိုသည့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါက ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် Conceptual Plan အားဌာနသို့ ဦးစွာတင်ပြရပါသည်။ ဌာနမှ သီးခြားစိစစ်၍ ခွင့်ပြုသင့်သည့် အဆောက်အအုံများကို ကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပါသည်။

၃။အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်မည့်သူသည် ၄င်းဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံနှင့် ပတ်သတ်သည့် Conceptual Plan ကို ကနဦးဌာနသို့ တင်ပြစေပြီး စိစစ်လက်ခံနိုင်မှသာ အထပ်မြင့် ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၄။ထပ်တိုးဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုလည်း အထက်အပိုဒ်(၃)ပါ Conceptual Plan တင်ပြ စေ၍အများဆုံး(၂)ထပ်အထိသာ ထပ်တိုးလျှောက်ထားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်တိုး အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ မူလတင်ပြသော အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပုံစံတွင် Structure Designနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်တိုးမည့် အထပ်အရေအတွက်အတိုင်း ခွင့်ပြုထားမှသာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများတွင် Basement အား အထပ်အရေအတွက်တွင် ထည့်သွင်း မတွက်ချက်ထားသော်လည်း Mezzanine Floor ပါဝင်ပါက Mezzanine Floor အား(၁)ထပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

၆။၄)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများတွင် အနည်းဆုံး (Plinth Level) ၁'-၀" ဆောင်ရွက်ပြီး၊ (G.F Level) မှစ၍ (Total Height) ၆၂'-၀" ကျော်လွန်ပါက ဓါတ်လှေကားတပ်ဆင်၍ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။၄)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများတွင် အရှေ့ဘက်ပင်မလှေခါးအပြင် အရေးပေါ် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မီးသတ်လှေခါးအား အလွယ်တကူဆင်းနိုင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းတင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် အဆောက်အအုံအား အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို တိကျစွာ ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်-

   စီးပွားရေးအဆောက်အအုံ

  (က) ပစ္စည်းရောင်းချမည့် Show Room များ ဆောက်လုပ်ပါက ဆောက်လုပ်မည့်သူသည် ၄င်းဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အအုံနှင့် ပတ်သက်သည့်Conceptual Planကို ကနဦးဌာနသို့ တင်ပြစေပြီး  လက်ခံနိုင်မှသာ ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

   (ခ) ပစ္စည်းရောင်းချမည့်Show Room များဆောက်လုပ်ပါက အောက်ပါ စည်းကမ်း ချက်များကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။ - စားသုံးသူများလာရောက်ရာတွင် အသုံးပြု သည့် မော်တော်ယာဉ်၊ စက်တပ်ယာဉ်များရပ်နားရန် နေရာပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

  (ဂ)မိမိရောင်းဝယ်သည့်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားရှိရန်အတွက် ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါက အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်-

-အဆောက်အအုံသို့ အလွယ်တကူ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သော ဆက်စပ်လမ်းများ ဖော်ပြပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

              -မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် အဆောက်အအုံအတွင်း မီးသတ် ပိုက်များ (Sprinkler) များ(Fire Alarm) များပါဝင်ရပါသည်။

  (ဃ) ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်းများဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါက ကားရပ်နားရန် အတွက် လုံလောက်သည့် ဧရိယာပါရှိရပါသည်။

  (င)(၄)ထပ်နှင့်အထက်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါက အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်-

              -ကားရပ်နားရန်ဧရိယာကိုအဆောက်အအုံ Effective Plinth Area  စုစုပေါင်း၏ ၂၀% ပါရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

အဆောက်အအုံနှင့်ကုန်ရုံဌာနမှ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသည့် အဆောက်အအုံများ၏ မျက်နှာပွင့်အကျယ်နှင့် အထပ်အမြင့်သတ်မှတ်ချက်များ

အဆောက်အအုံမျက်နှာပွင့်အကျယ် ခွင့်ပြုမည့်အထပ်အရေအတွက်နှင့် အဆောက်အအုံအမြင့် (အဆောက်အအုံအမြင့်ဆိုသည်မှာ Plinth ခုံမှ Roof Beam, Tie Beam အထိ အမြင့်ကို ဆိုလိုပါသည်။) လူနေအိမ်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
၈ပေမှ ၁၀ပေ အောက် (၂)ထပ် ( RC အဆောက်အအုံမဖြစ်ရ၊ အမိုးမှာ သွပ်အမိုးဖြစ်ရမည်။) အများဆုံး ၂၃ ပေ
၁၀ပေ မှ ၁၆ ပေအောက် (၂)ထပ်၊ အများဆုံး ၂၃ ပေ
၁၆ ပေ မှ ၁၉ပေ အောက် (၃)ထပ်၊ အများဆုံး ၃၄ ပေ
၁၉ ပေမှ ၂၃ ပေ အောက် (၄)ထပ်၊ အများဆုံး ၄၅ပေ
၂၃ ပေမှ ၂၆ပေ အောက် (၅)ထပ်၊ အများဆုံး ၅၆ပေ
၂၆ ပေမှ ၂၉ပေ အောက် (၆)ထပ်၊ အများဆုံး ၆၇ပေ
၂၉ ပေမှ ၃၁ပေ အောက် (၇)ထပ်
၃၁ ပေမှ ၃၄ပေ အောက် (၈)ထပ်
၃၄ ပေမှ ၃၇ပေ အောက် (၉)ထပ်
၃၇ ပေမှ ၄၀ပေ အောက် (၁၀)ထပ်
၄၀ ပေမှ ၄၃ပေ အောက် (၁၁)ထပ်၊
၄၃ ပေမှ ၄၅ပေ အထိ (၁၂)ထပ်၊

အဆောက်အအုံ၏ အရပ်အမြင့်အား ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် အရပ်အမြင့်အတိုင်း တည်ဆောက်ရပါမည်။

တိုက်ခန်းနေထိုင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် စာအုပ်အမည် ပြောင်းလဲခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လျှောက်လွှာ
(၂) တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မှု စာအုပ်မိတ္တူ
(၃) အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ်မိတ္တူ
(၄) လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကတ်ပြား၊ အိမ်ထောင်စုဇယား မိတ္တူနှင့် ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
(၅) ၀န်ခံကတိပြုချက်
(၆) နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာမရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
(၇) တိုက်ခန်းနေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စာအုပ်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတွင် တစ်ပတ်အတွင်း ကြော်ငြာထားသော သတင်းစာအထောက်အထား။

 

     
 

ရုံးလိပ်စာ

26th street, between 71 & 72 street, Mandalay, Chan Aye Tharsan Township, Myanmar.

 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

 

အီးမေးလ်လိပ်စာ

 

website လိပ်စာ